www.snowboardingdays.com

Kodeks narciarski (snowboardzisty)

Wzgląd na innych narciarzy:

Każdy narciarz musi się zachowywać w taki sposób, aby nikomu nie zagrażać i nie przynosić szkody.

Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy:

Każdy narciarz musi dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, do warunków terenowych i pogody.

Wybór śladu zjazdu:

Zbliżający się od tyłu narciarz musi wybrać taki tor zjazdu, który nie zagrozi zjeżdżającym przed nim narciarzom.

Wyprzedzanie:

Wyprzedzać można od góry lub z dołu, po stronie prawej lub lewej, jednak zawsze w takiej odległości, która wyprzedzanemu narciarzowi pozostawi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego ruchów.

Obowiązki narciarza znajdującego się niżej i przecinającego teren:

Każdy narciarz, który chce wyjechać na trasę zjazdową, względnie chce przeciąć teren narciarski, musi się upewnić patrząc w górę lub w dół, czy nie stworzy to niebezpieczeństwa dla niego i innych. To samo obowiązuje po każdym zatrzymaniu się.

Pozostawanie na trasie:

Każdy narciarz musi unikać zatrzymywania się bez potrzeby na trasie zjazdowej w miejscach przewężeń lub źle widocznych. Narciarz, który upadł musi opuścić to miejsce tak szybko jak to możliwe.

Podchodzenie:

Narciarzowi podchodzącemu wolno to robić tylko poboczem trasy ;w przypadku złej widzialności musi to pobocze nawet opuścić. To samo obowiązuje narciarza, który schodzi pieszo.

Przestrzeganie znaków:

Każdy narciarz musi stosować się do oznakowania na trasach zjazdowych..

Zachowanie się przy wypadkach:

W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu.

Stwierdzenie tożsamości:

W razie zaistniałego wypadku, każdy świadek lub uczestnik wypadku, niezależnie od tego czy jest winny czy nie, musi podać swoje dane osobowe.