World Snowboard Federation (WSF)

Światowa Federacja Snowboardu (WSF) jest to niezależna organizacja, która powstała w celu zarządzania i wspomagania snowboardingu na każdym poziomie włączając w to rywalizację oraz edukację. WSF to nic innego jak sieć współpracujących ze sobą związków snowboardowych poszczególnych państw na rzecz rozwoju i promocji snowboardingu na całym świecie. WSF to organizacja zdolna do tworzenia wartości dla wszystkich zaangażowanych w snowboarding na poziomie krajowym. Ze swojej strony WSF oferuje wiele pomysłów, wsparcie, podręczniki i inne inicjatywy a wszystko po to by realizować jeden wspólny cel. Tym celem jest postęp snowboardingu na wszystkich poziomach.

 

WSF została utworzona formalnie 10 sierpnia 2002 w Monachium, przez delegatów z 14 krajów w celu wypełnienia pustki po upadku ISF. Inicjatywa została podjęta przez Japonię i Norwegię – przy wsparciu ze strony większości krajów na świecie.

Cel

Celem organizacji jest stymulowanie działań które mogą wpłynąć na wzrost i rozwój snowboardingu w duchu pierwotnej kultury, która zostaal stworzona przez pionierów tego sportu